1994 Jaguar X300 XJ6 XJR XJ12 Daimler Six Double Six brochure box set with VHS and silver moneyclip

99.00

The Dutch Jaguar importer sent this box to potential Jaguar XJ and Daimler customers in 1994. The box contains two large brochures, a small fold-out brochure, a VHS video and a money clip of 3rd grade silver (800) with Jaguar logo in a small Jaguar Daimler pouch. The brochures are in Dutch language, the content of the video is unknown to me. Now very rare in this complete condition.

De Nederlandse Jaguar importeur verstuurde deze box in 1994 naar potentiële Jaguar XJ en Daimler klanten. De box bevat twee grote brochures, een kleine uitklapfolder, een VHS video én een geldclip van 3e gehalte zilver (800) met Jaguar logo in een kleine Jaguar Daimler buidel. Het drukwerk is Nederlandstalig, de inhoud van de video is mij onbekend.

Inmiddels bijzonder zeldzaam in deze complete conditie.

Category: Tag:


Classic automobilia

Cool and rare automobilia & parts from our private collection